lu.se

Teknisk Logistik

Lunds Tekniska Högskola

Aktuellt

Best Paper Award

Victoria Ahlqvist, Andreas Norrman och Marianne Jahre har fått Best Paper Award vid 9th International Conference on Operations and Supply Chain Management i Vietnam med Risk Governance for Protecting Critical Infrastructure Supply Chains: Towards a Conceptual Framework.  

Pristagare i konkurrensverkets uppsatstävling

2019 deltog ca 30 uppsatser i Konkurrensverkets uppsatstävling med tema konkurrens och upphandling. Fem uppsatsbidrag gick vidare och belönades med sammanlagt 95 000 kronor.

Pristagare – Ekonomi 2019

Pristagare: 20 000 kr, Astrid Petersson och Tone Riise Åberg, Institutionen för teknisk logistik och produktionsekonomi vid Lunds Tekniska Högskola.
Uppsats: Strategiskt inköp inom offentlig upphandling - en explorativ studie.
Handledare: Louise Bildsten och Per-Arne Jonsson
Motivering: ”Från regeringens sida finns det en ambition om at öka det strategiska arbetet inom offentlig upphandling. Uppsatsen är en analys av status för detta strategiska arbete. Det är en väl genomförd explorativ studie av den fundamentala frågan: i vilken utsträckning arbetar upphandlade myndigheter strategiskt med offentlig upphandling, och vilka faktorer påverkar detta. Analysen är noggrant genomförd, presenterad och tolkad. Fallstudien belyser hur fyra olika upphandlande myndigheter arbetar i olika stor utsträckning med strategiska inköp, från en relativt låg nivå till en relativt hög. De utvalda fallen består av ett statligt bolag, två kommuner och en region. För att kunna lyckas med strategiska inköp pekar uppsatsen på mål och vision, status och stöd, samt kompetens som viktiga faktorer. Överlag är det en avancerad uppsats som använder relevanta verktyg för att ta itu med en fråga av yttersta vikt för offentlig upphandling.”

Licentiatseminarium

Fredagen den 6 december 2019 kl 13:00 i sal M:B, Maskinhuset

Författare: Ebba Eriksson

Titel: An exploration of online fulfilment centres in omni-channel grocery retail

Opponent: Biträdande professor Dr Elena Tappia, Politecnico di Milano, Italien

Huvudhandledare: Professor Andreas Norrman, Institutionen för teknisk ekonomi och logistik, LTH

Examinator: Professor Jan Olhager, Institutionen för teknisk ekonomi och logistik, LTH

Licentiatavhandlingen finns tillgänglig hos Ebba Eriksson (rum M:4124) på Avdelningen för teknisk logistik.

V ä l k o m n a !

LEAN Forum utlyser tävling om årets exjobb inom Lean

Välkommen att söka Årets examensarbete inom lean!

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och kommunikatör för att maximera värde och att minimera slöseri.

Varje år uppmärksammar de föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset coh pris för Årets examensarbete inom lean med en prissumma på 15.000 kronor.

Ansök senast 30 juni. Du hittar all information på www.leanforum.se.

Doktorandanställningar utlyses

Doktorandanställningarna är en del av det större tvärdisciplinära forskningsprojektet ”Kritiska flöden och försörjningskedjor under hot i förändring”, finansierat av MSB under perioden 2019-2023. Projektet skall studera försörjningsfrågor och kritiska flöden av varor och tjänster under såväl normala som mer extrema hotbilder inom sektorerna energiförsörjning, livsmedel, transporter, hälso- och sjukvård samt omsorg, information och kommunikation. Projektet utförs i samverkan mellan LTH, avdelningen för Riskhantering och samhällssäkerhet och avdelningen för Teknisk logistik, Umeå universitet samt FOI. Totalt kommer tre doktorander att arbeta gränsöverskridande inom projektet. 

 

Avdelningen för Teknisk Logistik har utlyst en doktorandtjänst inom ämnesområdet industriell ekonomi. Forskningen inom det området i projektet sker under ledning av professor Andreas Norrman och professor Marianne Jahre.

 

Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet har utlyst en doktorandtjänst inom ämnesområdet risk och säkerhet. Forskningen inom det området i projektet sker under ledning av universitetslektor Jonas Johansson.

 

Sök gärna båda tjänsterna om de är av intresse då rekryteringen sker i samverkan mellan avdelningarna. Sista ansökningsdag är 2018-11-30 och preliminärt tillträdesdatum är 2019-02-01 (eller enligt överenskommelse).

Om frågor kring tjänsterna så kontakta gärna antingen Jonas Johansson (070-2200691) eller Andreas Norrman (046-2229150).

Jan Olhager utses till Honorary Fellow i EurOMA

Professor Jan Olhager, Inst. för teknisk ekonomi och logistik, utsågs till Honorary Fellow i EurOMA, European Operations Management Association, i samband med EurOMA årskonferens 24-26 juni 2018 i Budapest, Ungern.

Motivering: “The EurOMA Fellowship Award is granted in recognition of the Fellow’s contribution to OM research and education in Europe, and as a sign of respect for the Fellow’s service to EurOMA and to the OM community in Europe.“ (OM = Operations Management, ung. Verksamhetsledning på svenska)

Bild: Jan Olhager mottager utmärkelsen av Professor Giovanni Perrone, ordförande i EurOMA.

Om mer information önskas, v.g. kontakta:  

Jan Olhager

Professor, Strategisk produktionslogistik

Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

LTH

Tel: 046-2220366, 070-3451175

Epost: jan.olhager@tlog.lth.se

RELEX SUPPLY CHAIN AWARD

Best Master’s Thesis, Europe 2017. Mer information

Jan Olhager har fått ETP-utmärkelse

Professor Jan Olhager vid Teknisk logistik har erhållit kompetensgraden ETP av LTH:s pedagogiska akademi. ETP står för Excellent Teaching Practitioner. Teknisk logistik har nu tre ETP-lärare i och med att Andreas Norrman och Fredrik Friblick har erhållit ETP-utmärkelsen tidigare.

Master Class med Thomas Choi - den 7 juni i Lund!

Ta chansen att lyssna på professor Thomas Choi där han utvecklar sina tankar om vad som utmärker effektiva relationer och strukturer för försörjningskedjor och -nätverk.

 

 

Best Paper Award

Jan Olhager och Sebastian Pashaei, Institutionen för teknisk ekonomi och logistik, Lunds universitet, erhöll “the Best Paper Award” för “Product Architectures and Global Operations Networks” vid “5th World Conference on Production and Operations Management”.

Kontakt: Jan Olhager, jan.olhager@tlog.lth.se, 070-3451175.

Ytterligare utmärkelse till Ala Pazirandeh

Ala Pazirandehs doktorsavhandling prisas av Emerald/EFMD i deras Outstanding Doctoral Thesis Award 2015 i kategorin Logistik och Supply chain management. Mer information.

 

 

Utmärkelse till Ala Pazirandeh

Ala Pazirandehs avhandling har valts ut som en av de fyra bästa av den tyska professionella SCM-, logistik- och inköpsföreningen BME (Association Supply Chain Management Purchasing and Logistics) som har funnits sedan 1954. Ala försvarade sin avhandling Purchasing Power and Purchasing Srategies - Insights from the Humanitarian Sector vid Lunds universitet, Avdelningen för teknisk logistik, år 2014.

Projektpengar från Handelsrådet

Handelsrådet ger 11 miljoner till fem nya forskningsprojekt varav det ena, Effektiv materialhantering & lagerverksamhet för ökad konkurrenskraft i multi- och omnikanaler - en studie av goda exempel bland svenska handelsföretag, leds av professor Andreas Norrman på avdelningen för Teknisk Logistik. Handelsrådets pressmeddelande.

DSI 2015 (Decision Sciences Institute), 21-24 november, Seattle, USA

Sebastian Pashaei & Jan Olhager: "The explicit impact of the choice of product architecture on the design of global operations networks".

Jan Olhager rankas bland världens främsta produktionsstrategiforskare

Professor Jan Olhager rankades nyligen som en av världens främsta forskare inom Produktionsstrategi (Manufacturing Strategy) – nummer 2 i viktad artikelproduktivitet: “Olhager appearing 2nd in terms of adjusted appearances has 80 publications to his credit in the broader field of production and operations management”; se Chatha, K.A., Butt I. & A. Tariq, 2015,"Research methodologies and publication trends in manufacturing strategy", International Journal of Operations & Production Management, Vol. 35 Iss 4, pp. 487-546 (page 512-513).

Han rankas även som en av världens främsta forskare inom Sälj- och verksamhetsplanering (Sales & Operations Planning) – nummer 1 i citeringar och nummer 2 i artikelproduktivitet: “The number of citations was concentrated in a few lead authors coming from both peer reviewed journals and scientific grey literature. In particular, Olhager and Lapide represented together 271 of the total of 497 citations. These authors had also published the largest number of papers on the subject”: se Tavares Thomé AM, Scavarda LF, Fernandez NS, Scavarda AJ (2012), “Sales and operations planning: A research synthesis”, International Journal of Production Economics, 138 (1), 1-13 (page 3-4).

Disputation

Fredagen den 11 september kl. 13.00 försvarade Tore Listou sin doktorsavhandling med titeln ”Supply Chain Designs for Preparedness: A case study of the Norwegian Defense”. 

För tillgång till avhandlingen vänligen kontakta Åsa Malm.

Disputation

Fredagen den 21 augusti försvarade Joakim Kembro sin avhandling med titeln Information Sharing in Multi-Tier Supply Chains - Moving Beyond the Dyads.

Avhandlingen finns tillgänglig här och i pappersformat hos utbildningsadministratör Åsa Malm i M-huset, rum M:4118, tel: 046-222 91 51.

EurOMA 2015 (European Operations Management Association), 26 juni-1 juli, Neuchatel, Schweiz

Sebastian Pashaei & Jan Olhager: "The impact of product architecture on global operations network design".

Supply Chain Forum

Den 9 juni var avdelningen värd för konferensen Supply Chain Forum. Fullständigt konferensprogram finns här.

Sidansvarig: