lu.se

Teknisk Logistik

Lunds Tekniska Högskola

Utbildning

Avdelningen för teknisk logistik ger drygt 10 kurser.

Kursblocket inleds med den grundläggande kursen Logistik som ges för I- respektive M-programmet men kan följas av andra studenter med rätt förkunskaper (se kursplanerna).

Därefter erbjuds ett antal funktionellt orienterade kurser inom t ex Materialhantering, Industriellt inköp och Internationellt distributionsteknik. Dessa kompletteras med processorienterade kurser som Processbaserad verksamhetsutveckling och Logistik i försörjningskedjor.

Vi eftersträvar en pedagogik som bygger på studenternas deltagande i form av t ex projektarbete och praktikfall. Vi eftersträvar också en nära koppling till industri, t ex genom studiebesök, gästföreläsare samt uppgifter som utförs med företag som värdar.

Som avslutning på studierna erbjuds möjlighet att göra exjobb. Dessa blir ofta av hög klass - det har de senaste åren varit mera regel än undantag att priser för bästa exjobb inom logistik- och inköpsområdet tillfallit avdelningens studenter.

 

 

Sidansvarig:

Specialiseringar

Läs mer om specialiseringarna där våra kurser ingår:

I-programmet:

Affär och innovation

Logistik i försörjningskedjor

Produktion

M-programmet:

Logistik och produktionsekonomi

Produktrealisering

E-programmet:

Produktion, logistik och affärer