Hoppa till huvudinnehåll

Licentiatseminarium Abbas Batwa

– Publicerad den 21 mars 2024

Licentiatseminarium 

 
Härmed anmäls att Abbas Batwa för avläggande av Teknologie Licentiat-examen i 
Industriell Ekonomi författat en vetenskaplig uppsats (licentiatavhandling, 60 hp) med 
titeln:  

 
The Interrelation between Blockchain Technology and 
Supply Chain Trust. Multiple Case Study.  

 
Licentiatseminariet äger rum fredagen den 5 april 2024 
kl. 13:15 i sal M:E, Maskinhuset  
Lunds Tekniska Högskola 
Ole Römers väg 1, Lund 
 

Opponent: Docent Lisa Govik, 
Avdelningen för Supply and Operations Management, 
Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers Tekniska Högskola 

 
Huvudhandledare: Professor Andreas Norrman, 
Institutionen för maskinvetenskaper, Lunds universitet 

 
Examinator: Universitetslektor Sandeep Jagtap, 
Institutionen för maskinvetenskaper, Lunds universitet 

 
Licentiatavhandlingen finns tillgänglig digitalt hos Abbas Batwa (abbas.batwa@tlog.lth.se). 

 

Välkomna!