lu.se

Aktuellt

Intervju med Joakim Kembro

Vår kollega, Joakim Kembro (lektor och docent), intervjuas av Interlake Mecalux, ett av världens ledande företag inom teknologi för logistik. Fokus för intervjun är lager, och Joakim delar insikter från sin forskning kring senaste trenderna inom lager och hur de förändrar logistikvärlden.

 

Se intervjun med Joakim här.

Best paper NOFOMA 2021

Grattis Joakim Kembro och Andreas Norrman vars artikel blivit utsedd till Best paper på NOFOMA 2021!

Artikeln heter "Manual, automated or smart? Trends in Swedish Retail's Warehousing"

 

Presentation: Trendspaning med fokus logistik

Vilka kompetenser kommer att behövas inom detaljhandeln, kopplat till omnikanal-logistik, för att tillgodose den förändrade kundefterfrågan och andra trender inom branschen?

Det kan man bland annat höra Ebba, Joakim och våra tidigare studenter Emma och Christoffer berätta om vid Handelsrådets trendspaning från Malmö via deras youtubekanal.

Se inspelningen från presentationen här

Presentation: Framtidens lager inom handel

I tisdags, 12 oktober, presenterade Joakim Kembro och Andreas Norrman resultaten av ett forskningsprojekt som handlar om automation och ny teknologi i smarta lager i ett digitalt webbinarium. Gästtalare med expertis inom olika nyckelkategorier var också inbjudna.

Se inspelningen från webbinariet här 

 

Jan Olhagers bok utgiven som talbok

Jan Olhagers bok "Supply chain management - produktion och logistik i försörjningskedjor" utgiven på Studentlitteratur 2021, har blivit efterfrågad av personer med läsnedsättning som inte kan läsa tryckt text. MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) har gjort boken tillgänglig, och den finns nu som talbok.

Talboken hittar du på Legimus hemsida, öppnas i ny flik.

Disputation

Den 19 februari 2021 disputerade Malin Henkel på avhandlingen International Manufacturing Relocation - The Phenomenon of Backshoring

Best Paper Award

Victoria Ahlqvist, Andreas Norrman och Marianne Jahre har fått Best Paper Award vid 9th International Conference on Operations and Supply Chain Management i Vietnam med Risk Governance for Protecting Critical Infrastructure Supply Chains: Towards a Conceptual Framework.  

Pristagare i konkurrensverkets uppsatstävling

2019 deltog ca 30 uppsatser i Konkurrensverkets uppsatstävling med tema konkurrens och upphandling. Fem uppsatsbidrag gick vidare och belönades med sammanlagt 95 000 kronor.

Pristagare – Ekonomi 2019

Pristagare: 20 000 kr, Astrid Petersson och Tone Riise Åberg, Institutionen för teknisk logistik och produktionsekonomi vid Lunds Tekniska Högskola.
Uppsats: Strategiskt inköp inom offentlig upphandling - en explorativ studie.
Handledare: Louise Bildsten och Per-Arne Jonsson
Motivering:”Från regeringens sida finns det en ambition om at öka det strategiska arbetet inom offentlig upphandling. Uppsatsen är en analys av status för detta strategiska arbete. Det är en väl genomförd explorativ studie av den fundamentala frågan: i vilken utsträckning arbetar upphandlade myndigheter strategiskt med offentlig upphandling, och vilka faktorer påverkar detta. Analysen är noggrant genomförd, presenterad och tolkad. Fallstudien belyser hur fyra olika upphandlande myndigheter arbetar i olika stor utsträckning med strategiska inköp, från en relativt låg nivå till en relativt hög. De utvalda fallen består av ett statligt bolag, två kommuner och en region. För att kunna lyckas med strategiska inköp pekar uppsatsen på mål och vision, status och stöd, samt kompetens som viktiga faktorer. Överlag är det en avancerad uppsats som använder relevanta verktyg för att ta itu med en fråga av yttersta vikt för offentlig upphandling.”

Licentiatseminarium

Fredagen den 6 december 2019 försvarade Ebba Eriksson sin licentiatuppsats med titeln: 

An exploration of online fulfilment centres in omni-channel grocery retail.

 

Jan Olhager utses till Honorary Fellow i EurOMA

Professor Jan Olhager, Inst. för teknisk ekonomi och logistik, utsågs till Honorary Fellow i EurOMA, European Operations Management Association, i samband med EurOMA årskonferens 24-26 juni 2018 i Budapest, Ungern.

Motivering: “The EurOMA Fellowship Award is granted in recognition of the Fellow’s contribution to OM research and education in Europe, and as a sign of respect for the Fellow’s service to EurOMA and to the OM community in Europe.“ (OM = Operations Management, ung. Verksamhetsledning på svenska)

Bild: Jan Olhager mottager utmärkelsen av Professor Giovanni Perrone, ordförande i EurOMA.

Om mer information önskas, v.g. kontakta:  

Jan Olhager

Professor, Strategisk produktionslogistik

Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

LTH

Tel: 046-2220366, 070-3451175

Epost: jan.olhager@tlog.lth.se

Best Paper Award

Jan Olhager och Sebastian Pashaei, Institutionen för teknisk ekonomi och logistik, Lunds universitet, erhöll “the Best Paper Award” för “Product Architectures and Global Operations Networks” vid “5th World Conference on Production and Operations Management”.

Kontakt: Jan Olhager, jan.olhager@tlog.lth.se, 070-3451175.

Projektpengar från Handelsrådet

Handelsrådet ger 11 miljoner till fem nya forskningsprojekt varav det ena, Effektiv materialhantering & lagerverksamhet för ökad konkurrenskraft i multi- och omnikanaler - en studie av goda exempel bland svenska handelsföretag, leds av professor Andreas Norrman på avdelningen för Teknisk Logistik. Handelsrådets pressmeddelande.

Supply Chain Forum

Den 9 juni var avdelningen värd för konferensen Supply Chain Forum. Fullständigt konferensprogram finns här.