lu.se

Forskarutbildningskurser

Några exempel på forskarutbildningskurser som ges av Teknisk logistik är:

Risk och vinstdelning i försörjningskedjor: introduktion till kontrakts- och incitamentsteori, MTT010F (10.5 hp)

Styrning av materialflöden i försörjningskedjor, MTT001F (12 hp)

Utforskning av koncept för ledning av försörjningskedjor, MTT005F
(7.5 hp)

Conducting Supply Chain Management Literature Reviews - Att göra litteratursammanställning inom logistik, MTT045F (6hp)

Information om kurserna hittar du här.