lu.se

Forskarutbildningsprogram

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För behörighet att antas i forskarutbildning i Teknisk logistik krävs civilingenjörsexamen eller en grundexamen i högskolan på magisternivå omfattande minst 160 poäng. Vidare krävs att studenten styrkt fördjupade kunskaper motsvarande minst 20 poäng på magisternivå inom Logistik. Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Dispens från behörighetskraven kan ges av styrelsen för LTH.

Urval

Urval till forskarutbildningen sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig utbildningen varvid följande särskilt beaktas: 

  • förmåga att arbeta självständigt, ta egna initiativ och hålla tidsplaner
  • nyfikenhet och uthållighet
  • kreativitet och entreprenörskap
  • förmåga till skriftlig och muntlig framställning
  • samarbets- och ledarskapsförmåga
  • intresse av arbete med tvärvetenskapliga frågeställningar i tvärvetenskapliga team inom och utanför LTH
  • språkkunskaper och internationell erfarenhet
  • intresse att utveckla ämnet Teknisk logistik
  • förmåga och intresse av att undervisa i grundutbildningskurser samt kurser som är relaterade till forskningsområdet. 

Utlysta tjänster

Se http://www.lth.se/jobb/