lu.se

Näslund, Dag

Universitetslektor, TeknD, docent
E-post: dag.naslund@tlog.lth.se
Telefon: 046-222 9153

Presentation
Dag Näslund är docent vid Avdelningen för teknisk logistik. Han är också Associate Professor of Management vid University of North Florida, USA. Dag har civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola, en MBA från University of California at Irvine samt doktorsexamen inom Process and Supply Chain Management från Lunds Tekniska Högskola.

Dags intresseområde omfattar kartläggning, mätning, informationssystem och förbättringar av processer och försörjningskedjan. Hans forskning är även fokuserad på forskningsmetodik med specifik expertis inom fallstudier och aktionsforskning. Dag publicerar regelbundet artiklar i ledande journaler inom sitt område.

CV

LUP