lu.se

Norrman, Andreas

Professor, Docent, Teknisk Doktor, ETP (Excellent Teaching Practice)


E-post: andreas.norrman@tlog.lth.se
Telefon: 046-222 9150
 

Andreas är professor och ETP (Excellent Teaching Practice). Han har sedan 2004 varit docent och universitetslektor vid avdelningen och arbetar både med forskning och undervisning. Han var 2007-2009 prefekt för institutionen, 2004-2006 stf prefekt, samt 2010-2012 stf prefekt och avdelningsföreståndare för Teknisk logistik. Han är medlem i forskningsnämnd 3 vid LTH. Andreas ansvarar för kurserna i Supply chain management samt Industriellt inköp. Hans forskning har de senaste åren varit relaterat till Vinst- och riskdelning i försörjningskedjor, Samspelet mellan logistik och handelsrätt, samt Kontrakts olika roller i försörjningskedjan. Detta har resulterat i internationella utmärkelser för utmärkta artiklar i IJPD&LM 2012 och 2013 samt utmärkelse som granskare i samma journal 2012. En av hans artiklar om Supply chain risk management tillhör de top-10 citerade i IJPD&LMs historia. Hans intresse kan sammanfattas i hur företag styr och organiserar sitt logistikarbete i försörjningskedjor (supply chains). Han har också hedersuppdraget att vara inspektor för studentsektionen Industriell ekonomi.

Bakgrund

Andreas Norrman har civilingenjörsexamen inom Industriell ekonomi (I) från Linköpings Tekniska Högskola 1992. Han liccade vid LiTH 1995 och försvarade sin avhandling 1997. Från 1997 var han managementkonsult vid A.T.Kearney med fokus på SCM och inköp. År 2000 anslöt han till forskargruppen vid LTH på deltid som adjungerad lektor. Han har varit vice utbildningsnämndsordförande för I-programmet vid LTH medlem av LTHs forskningssenat. Andreas har studerat vid TU Darmstadt, Tyskland och är docent vid Åbo Handelshögskola sedan 1999. Han samarbetar med Louvain School of Management (UCL, Belgien) och gästföreläser årligen där.

 

Utvalda publikationer

Norrman, A and Jansson, U. (2004) “Ericsson’s Proactive Supply Chain Risk Managementapproach
After a Serious Supplier Accident”
, International Journal of Physical Distribution and
Logistics Management, Vol. 34, No.5, pp.434‐456. (Among top-10 cited in IJPD&LM)

Henkow, O. and Norrman, A. (2011) “Tax Aligned Global Supply Chains: Environmental
Impact Illustrations, Legal Reflections and Crossfunctional Flow Charts”
, International
Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol 41 No 9 pp. 878 – 895.
(Emerald Highly Commended Award, 3rd best paper in IJPD&LM 2011)

Olander, M. and Norrman, A. (2012) “Legal analysis of a contract for advanced logistics
services”
, International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Vol.
42 No. 7, pp. 673‐696. (Emerald Highly Commended Award, 2nd best paper in IJPD&LM
2012)

Selviaridis, K. and Norrman, A. (2014) “Performance‐based contracting in service supply chains:
A service provider risk perspective”
, Supply Chain Management: an
International Journal, Vol.19 No 2, pp. 153‐172

Pazirandeh, A. and Norrman, A. (2014) “An interrelation model of power and purchasing
strategies: A study of vaccine purchase for developing countries
”, Journal of Purchasing and
Supply Management, Vol. 20 No 1, pp. 41‐53

Eng-Larsson, F. and Norrman, A. (2014) "Modal shift for greener logistics - exploring the role of the contract", International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Vol.
44 No. 10, pp. 721‐743.

Norrman, A. and Henkow, O. (2014) "Logistics principles vs. legal principles: frictions and challenges", International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Vol.
44 No. 10, pp. 744‐767.

Davarzani, H. and Norrman, A. (2015) "Towards a relevant agenda for warehousing research: literature review and practitioners' input", Logistics Reseach, Vol. 8 No. 1, pp. 1-18

 Publikationer i LUP

Andreas_Norrman_short CV-jan 2014