lu.se

Teknisk Logistik

Lunds Tekniska Högskola

Teknisk logistik

Vi undervisar och forskar inom området logistik och supply chain management. Det innebär att vi har en flödes- och processorienterad syn på företag & organisationer och hur de kan bli mer effektiva. Fokus är på hur de individuellt och gemensamt utför och koordinerar aktiviteter inom t ex materialförsörjning, inköp, materialhantering, lager, tillverkning i egen eller andras regi (outsourcing), distribution, transporter. Av betydelse är förutom materialflöden också informationsflöden och finansiella flöden.

Aktuellt

Plan-konferens 2014

Vid årets plan-konferens i Södertälje kommer professor Andreas Norrman och docent Dag Näslund den 8/4 att leda en workshop i S&OP (sales and operations planning), baserad på den svenska supply chain-panelen.

Den 9/4 kommer Dag Näslund att tala på konferensen på temat "Trender och gammal skåpmat".

 

Pris för artikel

Dag Näslunds artikel "Lean and six sigma – critical success factors revisited", publicerad i International Journal of Quality and Service Sciences, har fått utmärkelsen "Highly Commended Paper of 2013".

 

Disputation

Den 14 mars 2014 disputerade Ala Pazirandeh med avhandlingen Purchasing power and purchasing strategies - Insights from the Humanitarian sector. Läs avhandlingen här.

 

 

 

Kontakt

Jan Olhager, prefekt
avd föreståndare
046-222 0366

Allmänna frågor: info@tlog.lth.se
046-222 9151

Teknisk logistik
LTH
Box 118
221 00  LUND

Besöksadress
Ole Römers väg 1, M-huset

Internpost: Hämtställe 9