lu.se

Teknisk Logistik

Lunds Tekniska Högskola

Teknisk logistik

Vi undervisar och forskar inom området logistik och supply chain management. Det innebär att vi har en flödes- och processorienterad syn på företag & organisationer och hur de kan bli mer effektiva. Fokus är på hur de individuellt och gemensamt utför och koordinerar aktiviteter inom t ex materialförsörjning, inköp, materialhantering, lager, tillverkning i egen eller andras regi (outsourcing), distribution, transporter. Av betydelse är förutom materialflöden också informationsflöden och finansiella flöden.

Kontakt

Jan Olhager, prefekt
avd föreståndare
046-222 03 66

Joakim Kembro
studierektor
046-222 33 27

Allmänna frågor: info@tlog.lth.se
046-222 91 51

Teknisk logistik
LTH
Box 118
221 00  LUND

Besöksadress
Ole Römers väg 1, M-huset

Internpost: Hämtställe 9