lu.se

Teknisk logistik

Vi undervisar och forskar inom området logistik och supply chain management. Det innebär att vi har en flödes- och processorienterad syn på företag och organisationer – och hur de kan bli mer effektiva.

Vårt fokus är på hur de individuellt och gemensamt utför och koordinerar aktiviteter inom exempelvis materialförsörjning, inköp, materialhantering, lager, tillverkning i egen eller andras regi (outsourcing), distribution, transporter. Förutom materialflöden är också informationsflöden och finansiella flöden av betydelse.