lu.se

Kontakt

Kontakta oss:

Prefekt

Jan Olhager
jan.olhager@tlog.lth.se
+46 46 222 03 66

Studierektor

Joakim Kembro
joakim.kembro@tlog.lth.se
+46 46 222 33 27

Kursadministratör

Åsa Malm
asa.malm@tlog.lth.se

+46 46 222 91 51 

Lunds universitet, växeln

+46 46 222 00 00

Allmäna frågor

info@tlog.lth.se

Postadress

Teknisk logistik
Institutionen för teknisk ekonomi och logistik
LTH
Box 118
221 00  LUND

Internpost

Hämtställe 9

Besöksadress

Naturvetarvägen 18

Karta över Campus LTH

Faktureringsadress

Lunds universitet
Teknisk logistik
Box 188
221 00  LUND