lu.se

Forskning

Avdelningen för teknisk logistik bedriver forskning inom området ”supply chain management”. Vår forskning behandlar olika aspekter på strategi, utformning, planering och styrning, mätning och utveckling av försörjningskedjor.

På senare tid sker forskning inom följande områden:

 • Automation och användning av ny teknologi i lager
 • Blockchain i försörjningskedjor
 • Forskningsmetodik för försörjningskedjor
 • Globala produktionsnätverk
 • Hemtagning av produktion (så kallad reshoring)
 • Humanitärlogistik
 • Incitamentsmodeller och mätmetoder för processutveckling
 • Informationsdelning, integration och visibilitet i försörjningskedjor
 • Inköp och leverantörsrelationer
 • Logistik i nya handelskanaler (inklusive omnikanaler)
 • Risk i försörjningskedjor

Forskningen bedrivs huvudsakligen på engelska – för mer information hänvisar vi därför till forskningssidorna på den engelska webbplatsen: http://www.tlog.lth.se/english/research/.