lu.se

Utbildning

Avdelningen för teknisk logistik ger drygt tio kurser.

Kursblocket inleds med den grundläggande kursen Logistik som ges för I- respektive M-programmet men kan följas av andra studenter med rätt förkunskaper (se kursplanerna).

Därefter erbjuds ett antal funktionellt orienterade kurser inom exempelvis Materialhantering, Industriellt inköp och Internationellt distributionsteknik. Dessa kompletteras med processorienterade kurser som Processbaserad verksamhetsutveckling och Logistik i försörjningskedjor.

Vi eftersträvar en pedagogik som bygger på studenternas deltagande i form av exempelvis projektarbete och praktikfall. Vi eftersträvar också en nära koppling till industri, till exempel genom studiebesök, gästföreläsare samt uppgifter som utförs med företag som värdar.

Som avslutning på studierna erbjuds möjlighet att göra exjobb. Dessa blir ofta av hög klass – det har de senaste åren varit mera regel än undantag att priser för bästa exjobb inom logistik- och inköpsområdet tillfallit avdelningens studenter.

Kurser 2021/2022

Specialiseringar

Läs mer om specialiseringarna där våra kurser ingår:

I-programmet:

Affär och innovation

Logistik i försörjningskedjor

Produktion

M-programmet:

Logistik och produktionsekonomi

Produktrealisering

E-programmet:

Produktion, logistik och affärer