lu.se

Examensarbete

Om du har frågor om exjobb, en idé för ett exjobb eller ett förslag från ett företag, kontakta Jan Olhager, som gör en första bedömning av exjobbet och vem som skulle kunna passa som handledare.

Blanketten Anmälan om examensarbete ska lämnas in till Åsa Malm, som sänder den vidare till studiekontoret för registrering.

Jan Olhager
jan.olhager@tlog.lth.se

Åsa Malm
asa.malm@tlog.lth.se

Metodkurs

Alla som tänker skriva examensarbete vid Teknisk Logistik rekommenderas att gå Metodkurs för Examensarbete inom Teknisk ekonomi och logistik. Kursen ges en gång per år.

Vid frågor kontakta Jan Olhager.

Kurspresentation för metodkurs

Bilder till ex-jobbsinfon.