lu.se

Examensarbete

Om du har frågor om exjobb, en idé för ett exjobb eller ett förslag från ett företag, kontakta Jan Olhager, som gör en första bedömning av exjobbet och vem som skulle kunna passa som handledare.

Anmälan till exjobb görs i formuläret "exjobbsblanketten" https://kurser.lth.se/exjobb/. 

För övriga administrativa frågor, kontakta Åsa Malm.

 

Jan Olhager
jan.olhager@tlog.lth.se

Åsa Malm
asa.malm@tlog.lth.se

Aktuellt

Datum för vårens metodkurs är bestämda till 17-18 januari 2022.

Metodkurs

Alla som tänker skriva examensarbete vid Teknisk Logistik rekommenderas att gå Metodkurs förExamensarbete inom Teknisk ekonomi och logistik. Kursen ges en gång per år.

Vid frågor kontakta Jan Olhager.

Kurspresentation för metodkurs

Bilder till ex-jobbsinfon.