Hoppa till huvudinnehåll

Licentiatseminarium Victoria Ahlqvist

– Publicerad den 27 februari 2024

Härmed anmäls att Victoria Ahlqvist för avläggande av teknisk licentiatexamen i Industriell Ekonomi författat en vetenskaplig uppsats (licentiatavhandling, 60 hp) med titeln:

Exploring supply chain risk governance – Bringing
the supply chain perspective on critical infrastructure

Licentiatseminariet äger rum tisdagen den 19 mars 2024
kl. 10:15 i sal Teknodromen, Maskinhuset. Lunds Tekniska Högskola, Ole Römers väg 1, Lund                                                                                                

 

Opponent: Docent Henrik Hassel,

Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet,
Institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds universitet

 

Huvudhandledare: Professor Jan Olhager,

Institutionen för maskinvetenskaper, Lunds universitet

 

Examinator: Docent Joakim Kembro,

Institutionen för maskinvetenskaper, Lunds universitet

 

Licentiatavhandlingen finns tillgänglig digitalt hos Victoria Ahlqvist (victoria.ahlqvist@tlog.lth.se).

 

Välkomna!